Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Krwinka"

Inicjatorem powstania klubu HDK PCK w Powidzu był przewodniczący Rady Rejonowej Honorowego Dawstwa Krwi PCK w Słupcy Czesława Dykszaka. W działalności tej wspierali go honorowi dawcy krwi, tacy jak Jan Kalinowski, Przemysław Chwiłka, Daniel Żurek i inni. Zebranie założycielskie odbyło się 12 listopada 2010 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu, przy ulicy Strzałkowskiej, dzięki uprzejmości prezesa OSP Powidz - pana Jerzego Szczepaniaka. W zebraniu wzięło udział 18 członków założycieli, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu klubu HDK PCK w Powidzu, który przyjął jednocześnie nazwę "KRWINKA". Postanowiono również, że do klubu oprócz członków HDK PCK mogą również należeć HDK wolontariusze.

W dalszej części zebrania wybrano zarząd klubu i tak:
-prezesem został Czesław Dykszak, który oświadczył, że funkcję tą przyjmuje na jeden rok, gdyż uważa, że klubem powinni kierować młodzi ludzie
-zastępcą prezesa został Jan Kalinowski
-sekretarzem został Przemysław Chwiłka
-skarbnikiem została Sylwia Kluczka
W dalszej części zebrania przyjęto program działania klubu na lata 201-2013. Klub HDK PCK "Krwinka" w Powidzu został zarejestrowany w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu pod numerem 71, którym się posługuje. W dniu 3 lipca 2011 roku na bazie ambulatorium i budynku Domu Kultury w Powidzu przy ulicy Park Powstańców Wielkopolskich odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana przez klub i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kalisz. W akcji tej zarejestrowano 39 osób, z których krew oddało 31 w tym 6 z naszego klubu; pozyskano 14 litrów krwi. W akcji wspierali nas szczególnie koledzy HDK strażacy z klubów HDK PCK "Strażak" w Drążnej i "Ratunek" w Bielsku gm. Orchowo. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w dniu 11 września 2011 roku trzech przedstawicieli klubu: Czesław Dykszak, Jan Kalinowski, Daniel Żurek udało się do Drążnej, aby oddać krew w ramach zorganizowanej przez tamtejszy klub HDK PCK "Strażak" i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu akcji poboru krwi. Dla Czesława Dykszaka było to bardzo ważne wydarzeni, gdyż oddał krew jako HDK po raz ostatni (29 maja 2011 roku ukończył 65 lat, co jest górną granicą wieku, do którego można oddawać krew). W dniu 3 grudnia 2012 roku delegacja naszego klubu w składzie: Czesław Dykszak, Przemysław Chwiłka, Marta Jaroszewska i Edyta Morzyńska wzięli udział w rejonowych obchodach dnia HDK PCK w Słupcy , które odbyły się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ulicy Batorego w Słupcy. Na spotkaniu tym kolega Przemysław Chwiłka został uhonorowany tytułem i odznaką "Zasłużony HDK" III stopnia za oddanie w sumie 6 litrów krwi. Dyplomy za aktywną działalność otrzymali Jan Kalinowski, Przemysław Chwiłka i Daniel Żurek. Na posiedzeniu zarządu klubu w dniu 30 stycznie 2012 riku przyjęto do klubu Marcina Kasprzyka.

W związku ze zmianami w 2011 roku w statucie PCK, zaszła konieczność przeprowadzenia w strukturach PCK na początku 2012 akcji sprawozdawczo-wyborczej. Rozpoczęto ją od jednostek podstawowych. W klubie "Krwinka" zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się 2 lutego 2012 roku. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium i wybrano nowy zarząd. Prezesem został Przemysław Chwiłka, zastępcą przewodniczącego został Jan Kalinowski, sekretarzem Filip Muszyński, skarbnikiem Edyta Morzyńska. Zebranie postanowiło rozszerzyć skład zarządu o jednego członka, którym został wybrany Czesław Dykszak, aby wspierać prezesa zarządu. Na zjazd rejonowy PCK w Słupcy wybrano 3 delegatów: Czesława Dykszaka, Joannę Strojnowską i Filipa Muszyńskiego, którzy funkcję będą pełnić przez czteroletnią kadencję. Na przyszłą konferencję rejonową HDK PCK w Słupcy wybrano delegatów: Czesława Dykszak,a Przemysława Chwiłkę i Filipa Muszyńskiego, Joanną Strojnowską, Edytę Morzyńską i Daniela Żurka. W dniu 1 lipca 2012 roku przeprowadzono wspólnie z CKiK w Kaliszu drugą akcję poboru krwi. Szczytna akcja miała swoje miejsce w Domu Kultury w Powidzu, dzięki gościnności jego kierownika - Katarzynę Kędziora. Już po godzinie 9.00 chętni zgłaszali się do obsługi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oddziału terenowy w Koninie, który działał w ścisłej współpracy z koleżankami i kolegami z Kalisza. W sumie w Powidzu cenny dar życia jakim jest krew przekazało 28 osób. Niestety 9 kandydatów z różnych przyczyn zostało zdyskwalifikowanych na etapie badań. Nad całością organizacyjną czuwali: prezes "Krwinki" Przemysław Chwiłka, członek Czesław Dykszak, sekretarz Filip Muszyński, a także Joanna Strojnowska, Beata Kluczka i Katarzyna Kluczka. Akcje wsparli swoją obecnością nie tylko mieszkańcy powidzkiej gminy, ale także 12 strażaków z Drążnej, zgromadzonych pod sztandarem klubu HDK PCK "Strażak" z prezesem Zenonem Butem na czele i 8 strażaków z HDK PCK "Ratownik" z Bielska, pod wodzą Romana Szargana. Powidzki klub "Krwinka" serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy wsparli akcję i nie przeszli obojętnie wobec tak wielkiego zapotrzebowania na krew. W 2012 roku przyjęto jeszcze do klubu nowych członków: Dariusza Nawrockiego i Karola Wiśniewskiego. W dniu 1 grudnia 2012 roku nasz kolega Jan Kalinowski na uroczystości obchodów dni HDK w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony HDK "Kryształowe Serce", który w dniu wręczenia odznaczenia miał oddane 50 litrów i 200 mililitrów krwi. W dniu 8 grudnia 2012 roku na obchodach dnia HDK PCK w Słupcy, z powodu braku chętnych klub reprezentowali tylko Czesław Dykszak i Jan Kalinowski. W czasie tej uroczystości miał mieć wręczoną odznakę zasłużony HDK III stopnia Karol Wiśniewski z Anastazewa.

Na posiedzeniu zarządu klubu HDKPCK "Krwinka" w dniu 20.02.2013 kolega Przemysław Chwiłka ze względu na brak czasu na działalność społeczną złożył rezygnację z funkcji prezesa klubu. Rezygnacja ta została przyjęta przez zarząd klubu jednogłośnie. Na nowego prezesa wybrano Czesława Dykszaka. Kolega Chwiłka pozostał członkiem zarządu.

 

Utworzono: 13.04.2018