Histroria Placówki

W latach 70’ działalnością kulturalną na terenie Powidza zajmował się Klub Rolnika, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego.
Przewodniczącą Klubu Rolnika była Pani Hieronima Gazińska. W latach 1971 – 1988 prowadziła teatrzyk kukiełkowy „Diva”, Klub Seniora, Koło Robótek Ręcznych, przekazując swoje umiejętności dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
Od początku działalności klubowej uczestniczyła we wszelkiego rodzaju konkursach na pisanki, kraszanki, ozdoby choinkowe, folklor ludowy itp. Prezentowała na wystawach koronki i hafty, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Po oddaniu nowo wybudowanego budynku Domu Kultury przy ul. Park Powstańców Wlkp. 25, siedzibę Klubu Rolnika przeniesiono do tzw. „ kawiarenki” przy Domu Kultury, w której do dziś odbywają się różnego rodzaju posiedzenia, zebrania a także próby przed występami.
Poza „kawiarenką” w budynku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, której dyrektorem od 1987 roku była Pani Lucyna Kasprzyk.
Działalność Klubu Rolnika trwała do momentu, kiedy to zdrowie Pani H. Gazińskiej nie pozwoliło jej na kontynuację dalszej współpracy z Domem Kultury, którego ówczesnym dyrektorem była Pani Teresa Zawadzka.
Placówka funkcjonowała zgodnie z założonym wcześniej planem pracy, który w całości spełniał oczekiwania mieszkańców.
W roku 1991 dyrektorem Domu Kultury została Pani Katarzyna Kaźmierczak, którą po ponad 27 latach zastąpił Pan Robert Czechorowski.

Utworzono: 31.03.2022