KGW Wylatkowo

Zostało zarejestrowane w 2019 r. w rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą koła jest pani Anna Szymańska a w skład zarządu wchodzą:

Jolanta Szymańska oraz Paulina Wełnic.

Obecnie koło liczy 22 członkinie. Dzięki dotacjom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa na rzecz rozwoju sołectwa, organizując pikniki sołeckie, warsztaty dla dzieci, wycieczki edukacyjne dla mieszkańców.  Bierze też udział w imprezach gminnych oraz akcjach charytatywnych organizowanych na terenie gminy i poza nią.

Utworzono: 21.04.2022