KGW Powidz

Koło Gospodyń Wiejskich w Powidzu powołano na zebraniu miejscowego ,,Kółka Rolniczego” 8 marca 1963 roku, do którego wstąpiło 17 gospodyń: Maria Foremska, Wanda Oziemkowska, Waleria Maroszek, Janina Kryszak, Helena Maroszek, Bolesława Matuszyńska, Izabela  Ołtarzewska, Lucyna Chudzińska, Maria Kasprzyk, Anna Choryan, Maria Kotecka, Jadwiga Paszkiewicz, Aniela Maroszek, Wacława  Skoraczewska, Jadwiga Piotrowska- przewodnicząca, Maria Kluczka- sekretarz, Zofa Grześkowiak- skarbnik.
W latach 1963-1965 KGW działało przy Kółku Rolniczym w Powidzu. 24 marca 1966 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ,,Kółka Rolniczego” Koło Gospodyń Wiejskich w Powidzu wyodrębniono w działalności jako organizacja samodzielna. Przyjęto nowych członków koła. Uchwalono pierwszą członkowską składkę w kwocie 10 zł + 5zł legitymacja. Koło zajmowało się rozprowadzaniem drobiu, organizowano pokazy kosmetyczne, prelekcje ,,Wychów i pielęgnacja kurcząt”, ,,Żywienie i choroby kurcząt”, odbywały się kursy: racjonalnego żywienia rodziny, kroju i szycia, hafciarsko-koronkarski, sadzenie i pielęgnacja róż oraz kurs cukierniczy.  Były również sekcje do spraw: gospodarstwa domowego, opieki nad dzieckiem i zdrowia, drobiu. Organizowano choinki noworoczne, zabawy karnawałowe, kuligi, imprezy: ,,Niedziela na wsi”, ,,Topienie marzanny”, ,,Pokaz Mody”, ,,Rozgrzewki dla młodzieży”, ,,Dzień Dziecka”, organizowano wystawy ,,Reliktów Przeszłości”.

Hucznie obchodzono kolejne rocznice. Dnia 06.03.1988 odbyło się 25-lecie KGW. W marcu  2008 r świętowano 45-lecie istnienia Koła, a w marcu 2013 r. odbyło się 50-lecie istnienia Koła. Obecnie Koło liczy 39 członków. W 2019 r. Koło Gospodyń zostało zarejestrowane w rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. W 2019 r. otrzymało I nagrodę w Finale Wojewódzkim XIX edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki
Regionów" za "powidzką zupę rybną" oraz "sandacza w śmietanie" oraz otrzymało nominację do "Perły 2019" za wykorzystanie ryb słodkowodnych w potrawach, w związku z czym członkinie reprezentowały Powidz i Województwo Wielkopolskie w Finale Ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów". W fnale ogólnopolskim konkursu otrzymały Perłę za zajęcie 1 miejsca w fnale wojewódzkim  W roku 2021 w sierpniu zdobyły  w tym samym konkursie drugą nagrodę za sielawę w przyprawach. Koło Gospodyń  w Powidzu zawsze bierze czynny udział w różnych imprezach: Dniach Powidza, festynach charytatywnych, dożynkach. Spotykają się również na regularnych warsztatach kulinarnych, na które zapraszają również żołnierzy amerykańskich. W  2021 r. uzyskało dotację z Lokalnej Grupy Działania na przedsięwzięcie pn.: „Naturalnie, że razem” promujący działania na rzecz ochrony środowiska.

Utworzono: 21.04.2022