Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Powidzkiego

Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Powidzkiego powstało 2 stycznia 2020 roku w celu służby społecznej dla uprawiania i popularyzacji żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz innych sportów wodnych, promowania Jeziora Powidzkiego, a także upowszechniania wiedzy o ochronie wodnego środowiska naturalnego, jednocześnie wspierając działania podejmowane w tej dziedzinie przez instytucje państwowe.
Stowarzyszenie dba o środowisko naturalne, skupiając się szczególnie na Jeziorze Powidzkim organizując inicjatywy mające na celu poprawę i ochronę jednego z największych akwenów w Wielkopolsce, m.in. organizując powakacyjne sprzątanie jego brzegów.
Zarząd:
- Prezes – Maciej Krajka,
- Wiceprezes – Grzegorz Wojciech Nowakowski,
- Sekretarz – Joanna Krajka,
- Skarbnik – Alan Don