KGW "Forsycja" Ostrowo

Koło zostało zarejestrowane w 2019 roku. Wcześniejsze Koło w Ostrowie powołane w latach 60, zakończyło działalność we wczesnych latach 90.
Obecnie liczy 14 członkiń, pod zarządem w składzie: przewodnicząca Danuta Andrzejewska, członkowie zarządu Mariola Andrzejewska, Arleta Duda, Katarzyna Szczepankiewicz.
Koło Gospodyń rokrocznie współorganizuje Pikniki Sołeckie w Ostrowie, w 2019 roku otrzymało dotację Centrum PISOP na realizację  przedsięwzięć integrujących sołectwo takich jak warsztaty dietetyczne, sprzątanie wsi, impreza integracyjna. W 2021 r. otrzymało dotacje w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą na zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej i zorganizowanie miejsca spotkania dla mieszkańców.

Koło wspiera rozwój sołectwa również za pośrednictwem dotacji dla KGW z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Bierze też udział w imprezach gminnych oraz akcjach charytatywnych organizowanych na terenie gminy i poza nią.

Utworzono: 21.04.2022