OSP Ostrowo

OSP Ostrowo - jednostka 5 września 2021 r. przeprowadziła swoje zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
Prezesem został Artur Duda, naczelnikiem Adam Łykowski, sekretarzem Karolina Andrzejewska, skarbnikiem Wiesław Duda, gospodarzem Marcin Olesiński, członkiem Janusz Ostrowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Waldemar Andrzejewski, sekretarz Tadeusz Andrzejewski i członek Bolesław Łykowski.

Utworzono: 21.04.2022