Chór "Sonata"

Chór z tradycjami sięgającymi lat 1922–1973 działający pierwotnie pod nazwą „Chór Kościelny pod wezwaniem św. Mikołaja w Powidzu”, którego pierwszym założycielem i dyrygentem był miejscowy organista – Kazimierz Gaziński.
Jako Chór „Sonata” swoją działalność zespół rozpoczął 28 lutego 1995 roku, z inicjatywy ks. Ottona Szymków, a staraniem  Teresy Zawadzkiej działa przy Domu Kultury w Powidzu.
Podstawowym celem chóru jest popularyzacja pieśni chóralnych w najbliższym środowisku, a także uczestniczenie w spotkaniach i przeglądach chóralnych oraz koncertowanie dla różnych środowisk lokalnych. Repertuar stanowią utwory sakralne i świeckie – popularne oparte na motywach ludowych, klasyczne, patriotyczne i okolicznościowe, kompozytorów polskich i obcych, z pieśniami dotyczącymi Powidza i jego legend, a także kolędy i pastorałki.

Obecnie w dwugłosowym chórze śpiewa 10 Pań i 2 dziewcząt okresowo.


Dyrygenci chóru:
- Bogdan Olszak (1995 – 1997)
- ks. Tomasz Kołodziej (1997 – 1998)
- Halina Ganińska (1998 - obecnie)

Utworzono: 13.04.2018