KGW Anastazewo

Koło zostało zarejestrowane w 2019 r. w rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich Przewodniczącą koła jest Andżelika Galińska, a w skład zarządu wchodzą:
Marta Szczepańska, Honorata Grzelak.

Obecnie koło liczy 16 członkiń. Dzięki dotacjom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działają na rzecz rozwoju sołectwa Anastazewo, organizując pikniki sołeckie oraz dbając i wyposażając nowopowstałą świetlicę wiejską. Biorą też udział w imprezach gminnych oraz akcjach charytatywnych organizowanych na terenie gminy.

Utworzono: 21.04.2022