Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Gminy Kleczew, Ostrowite, Powidz, Wilczyn i Witkowo utworzyły w grudniu 2020 r. Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Prezesem zarządu został Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit. Ponadto w skład zarządu weszli jako wiceprezesi: Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew Mariusz Musiałowski, Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo Marian Gadziński, wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski i wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński. Nowe gremium zadanianowo zastąpiło Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zważywszy na charakter działalności Związku, w ostatnich latach i prowadzoną działalność głównie w zakresie wspólnej ochrony interesów gmin uczestników, edukacji ekologicznej, promocji cennych przyrodniczo i turystycznie terenów, uznano że bardziej optymalną formą prowadzenia wspólnie tych działań będzie powołanie stowarzyszenia samorządowego.  W maju 2021 r. przyjęto do Stowarzyszenia gminę Jeziora Wielkie. Ze względu na usytuowanie nad jeziorami (Gopło, Lubstówek, Skulskie, Wójcińskie i Ostrowskie ze słynnym ośrodkiem turystycznym Przyjezierze) gminę łączą ze Stowarzyszeniem wspólne działania na rzecz racjonalnego zagospodarowania środowiska przyrodniczego, tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju turystyki oraz starania o utrzymanie odpowiedniego stanu ilościowego i jakościowego wód w jeziorach.

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz ochrony interesów samorządu w sferze ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarów powiązanych, a także turystyki, rekreacji, wypoczynku, kultury; starań o utrzymanie odpowiedniego stanu ilościowego i jakościowego wód w jeziorach i ciekach wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów powiązanych; prowadzenia działań gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania środowiska przyrodniczego Powidzkiego Parku Krajobrazowego; tworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w Powidzkim Parku Krajobrazowym w sposób zrównoważony uwzględniający walory przyrodnicze i krajobrazowe.


2021 r. to pierwszy rok działalności stowarzyszenia, podczas którego udało się zdobyć dofnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie “Przeprowadzenie kampani informacyjnej pn. Zasoby Wodne Naszym Skarbem- dbajmy o nie”, dzięki któremu powstał reportaż edukacyjny o zasobach wodnych pojezierza gnieźnieńskiego, który ukazał się w TVP Poznań.
22.10.2021 dzięki wsparciu środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizowano również  konferencję popularnonaukową w ramach cyklu:  „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” pn. „Adaptacja do zmian klimatu a zasoby wodne Wielkopolski”.


Mając na uwadze konieczność przywrócenia zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach powiązanych, odbudowanie innych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie, znaczenie zwiększenia retencji na terenie wschodniej Wielkopolski dla środowiska, rolnictwa i leśnictwa i gospodarki, Stowarzyszenie w wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz  Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., intensywnie prowadzi działania mające na celu odbudowę zasobów wodnych na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz obszarach powiązanych. W tym celu pragną wspólnie dążyć do uzyskania wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy, środków fnansowych z perspektywy budżetowej UE 2021 – 2027 oraz środków krajowych dla potrzeb realizacji przedsięwzięć temu służących.

Utworzono: 21.04.2022