Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

1 września 1998 roku w ramach działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie przy powidzkim domu kultury powstała świetlica terapeutyczna. Zajęcia w niej prowadziła p. Anna Sypniewska.
Celem prowadzonych zajęć było przede wszystkim dożywianie dzieci, jak i również tworzenie im bezpiecznych warunków, pomocy w odrabianiu lekcji i kształcenie motywacji do nauki. Ponadto kładziony był nacisk na pomoc wychowawczą w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Bardzo istotną cechą było także kształtowanie praktycznych umiejętności potrzebnych w kontaktach z otoczeniem oraz propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Kilka lat temu świetlice terapeutyczną przekształcono na świetlicę opiekuńczo - wychowawczą. Działalność opiekuńcza i wychowawcza ma zapewnić dzieciom podstawowe poczucie bezpieczeństwa, naukę pracy w grupach, wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych.
Program zajęć jest bardzo bogaty. Dzieci mają okazję bywać na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach (np. kino, basen, ogniska), organizowane są gry i zabawy psychologiczne, które mają za zadanie rozwijać umysły dzieci, oraz przyzwyczajać je do podejmowania samodzielnych decyzji. Od 2009 roku zajęcia w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej prowadzi
Pani Magdalena Pajdała.

Utworzono: 13.04.2018