Towarzystwo Przyjaciół Powidza

Towarzystwo Przyjaciół Powidza zostało zarejestrowane 30 czerwca 1994r, jednak pierwsze zebranie organizacyjne inicjujące powstanie miało miejsce 11 maja 1994r.

Głównym celem organizacji jest dążenie do społecznego, kulturalnego i środowiskowego rozwoju Powidza i miejscowości z nim związanych, a także popularyzacja w Polsce i poza jej granicami. Towarzystwo Przyjaciół Powidza działa na rzecz rozwoju Gminy Powidz poprzez organizacje wielu inicjatyw, do których należą m.in: wystawy historyczne, seminaria, wydarzenia związane z Powstańcami Wielkopolskimi - Kompanią Powidzką 1918 r. (publikacje „Zapiski Powidzkie”, „Powstańcy wielkopolscy Ziemi Powidzkiej: Powidzanom na 100. rocznicę; Powidz – Poznań 2017; aut. Halina Ganińska; organizacja prelekcji w cyklu Wszechnica Powidzka itp.), ochrona i odbudowa zabytków.  Stowarzyszenie zainicjowało również coroczne obchody Dni Powidza z wieloma stałymi wydarzeniami oraz jest organizatorem imprez muzycznych, do których należą: Spotkania z piosenką religijną (1999 – 2007), Powidzki Festiwal Pieśni Chóralnej 2016 -, a także od 2015 roku Powidz Jam Festiwal.

Od początku swego istnienia Towarzystwo współpracuje z Domem Kultury w Powidzu, Biblioteką Publiczną, Urzędem Gminy Powidz i Zespołem Szkolno–Przedszkolnym  w Powidzu, pamiętając o kontakcie ze stowarzyszeniami spoza terenu Gminy Powidz m.in. Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym, Towarzystwem Miłośników Gniezna itp.

W 2019 roku Stowarzyszenie otrzymało Odznakę Honorową od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  Obecnie Towarzystwo liczy 34 członków czynnych i 5 honorowych, a Zarząd przedstawia się następująco: Prezes – Halina Ganińska (od 1994 roku), Wiceprezes – Maria Nizielska, Sekretarz/kronikarz – Urszula Smeten, Skarbnik – Danuta Maria Karbowiak

Utworzono: 21.04.2022