Biblioteka Publiczna Publiczna Gminy Powidz

Biblioteka Publiczna w Powidzu powstała wkrótce po wydaniu  “Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z 17 kwietnia 1946 r. Na podstawie księgi inwentarzowej i wpisów książek, zakupionych w Księgarni Geberthner i Wolf w Poznaniu, jako datę powołania Gminnej Biblioteki Publicznej wskazuje się 24 kwietnia 1946 roku. Księgozbiór biblioteki (ok.20000 woluminów) jest stale aktualizowany i wzbogacany nowościami. W bibliotece można skorzystać z wypożyczalni oraz z czytelni, do której komputery pozyskano z programu Ikonka oraz „Kraszewski komputery dla bibliotek”.  Powidzka biblioteka bierze udział w programach ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup nowości dla bibliotek), Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki (od 2009 roku w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki), w I turze Programu Rozwoju Bibliotek oraz Fundacji Orange dla bibliotek. Katalog internetowy tworzony jest w systemie SowaII/Marc21, funkcjonuje e-karta czytelnika, istnieje możliwość zamawiania i rezerwowania książek on-line.

Biblioteka czynnie działa  również w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, w którym funkcjonuje – wypełnia zadania kulturalno-oświatowe, kreuje czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez cotygodniowe spotkania z bajką w przedszkolu i zerówce. Biblioteka w Powidzu w swojej historii podejmowała różne działania aktywizacji i popularyzowania czytelnictwa, organizowała wiele wystaw i imprez, by wymienić chociażby wystawę filatelistyczną “Pontyfikat Jana Pawła II”, prezentację książek – “Starych książek czar”, wystawy fotografii – “Z albumu pradziadka”, obrazów lub przedmiotów codziennego użytku – “Skarby i rupiecie, rzeczy godne przeniesienia w nowe tysiąclecie”. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz gromadzi także zbiory o regionie i samej miejscowości. Biblioteka utworzyła również Cyfrowe Archiwum Ziemi Powidzkiej, do którego pozyskuje zdjęcia, dokumenty, świadectwa, legitymacje , dzięki którym powstaje baza zdjęć minionych czasów (dostępna na stronie internetowej  www.powidz.naszabiblioteka.com)

Biblioteka organizuje także spotkania autorskie oraz występy teatrów objazdowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły. W ostatnich latach gośćmi biblioteki byli: Joanna  Papuzińska, Wioletta Piasecka, Ewa Nowak, Barbara Kosmowska, Maria Wiernikowska, Leszek Szczasny, Wiesław Drabik, prof. Przemysław Czapliński, Tomasz Szeszycki, Krzysztof Koziołek, Roman Pankiewicz, Oleg Dowgal. Pierwsze spotkanie autorskie zorganizowane zostało w roku 1963 z pisarzem krakowskim Jerzym Lovellem.

W 2013 roku z okazji 770. lecia Powidza Biblioteka Publiczna we współpracy z Urzędem Gminy i Towarzystwem Przyjaciół Powidza wydała dwie publikacje o miejscowości “Powidzkie legendy i opowieści dawne i nowe” oraz album “Powidz na fotografii wczoraj i dziś”, w 2014 roku wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego opracowany i wydany został quest „Do Powidza po rozum”, a w roku 2015 we współpracy z Urzędem Gminy „Powidz – perła z koroną”, przewodnik po Powidzu i okolicy. Biblioteka jest współorganizatorem Dni Powidza, imprez z okazji Połowinek czy Zakończenia Lata, bierze udział w Tygodniu Bibliotek, który przypada w maju, co roku także wzbogaca swoją ofertę różnymi spotkaniami (autorzy, muzycy, dietetycy).

Biblioteka chętnie współpracuje z innymi instytucjami z terenu gminy: m.in. Urząd Gminy, Dom Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Towarzystwo Przyjaciół Powidza, Klub HDK PCK Krwinka, oraz z powiatu (biblioteki) oraz na szczeblu wojewódzkim (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z Poznania).

Do biblioteki zapisanych jest około ¼ mieszkańców gminy, około 10% to turyści, korzystający z zasobów biblioteki w czasie sezonu letniego.

Utworzono: 17.04.2018