Klub seniora "Złota Jesień"


Klub seniora powstał z inicjatywy Pani Hieronimy Gazińskiej, która w tym czasie była również przewodniczącą Klubu Rolnika. Klub seniora zawiesił swoją działalność podczas choroby Pani Gazińskiej, i został reaktywowany w roku 1991 również z inicjatywy Pani Hieronimy. Po reaktywacji klub liczył ok. 25 osób. Spotkania odbywały się w każdą środę przy drobnym poczęstunku. Panie zajmowały się haftowaniem, robótkami ręcznymi, regionalnymi wyrobami z różnych materiałów takich jak np. słoma, bibuła, wełna itp... Poza tym powidzki Klub Seniora brał udział w różnego rodzaju wystawach i pokazach w których zdobywał liczne nagrody.


Od roku 2003 przewodniczącą Klubu Seniora jest Pani Krystyna Miczyńska.


Klub seniora do dnia dzisiejszego kultywuje tradycje klubowe i okazjonalnie pomaga oraz uczestniczy w przygotowaniach różnego rodzaju wystaw oraz występów.